کاخ باغچه جوق در آذربایجان غربی - وب گرد -


روستای باغچه جوق در فاصله 6 کیلومتری شهر ماکو و حدود 2 کیلومتری از سمت غرب جاده اصلی بازرگان قرار دارد . در مجاورت این روستا و بر دامنه کوهی مرتفع، مجموعه تاریخی باغچه جوق مشتمل بر باغی نسبتا بزرگ و عمارتی بسیار زیبا و مجلل واقع شده است. این باغ از نمونه های منحصر به فرد باغسازی در ایران محسوب می شود. این بنا مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد و بانی آن تیمور تیموری معروف به اقبال السلطنه ماکوئی یکی از حکام مقتدر وقت و از سرداران مظفر الدین شاه بوده است. این کاخ معروف به کاخ سردار می باشد .ساختمان 2500 متری کاخ باغچه جوق در میان باغی به مساحت 11 هکتار احداث شده و از شاهکارهای به جای مانده از اواخر دوران قاجار است. به دلیل ویژگی های ممتاز هنری و معماری، این اثر در سال1353 توسط دولت از وراث سردار خریداری و بعد از انجام تعمیرات ضروری از سال 1364 برای بازدید عمومی آماده شد. در حیاط روبروی کاخ اولین چیزی که جلب توجه می کند کالسکه خاک گرفته سردار و جایگاه باشکوهی است که از آنجا برای رعیت ها سخنرانی می کرده است و از تراس گچبری شده، با آجرهای رنگی و پلکانی که از دو سو، جایگاه را به حیاط متصل می کند تشکیل شده است. ساختمان کاخ بنایی است قرینه، نیمی ایرانی و نیمی فرنگی و دیوارهای هر دو قسمت با رنگ های طبیعی نقاشی شده اند. نیمه ایرانی با گل و بوته و زنان و مردان دوران قاجار و نی

 ویدیوهای پیشنهادی