توانایی های خود را باور کنید !!!


انسان توانایی های بسیار زیادی دارد از جمله تغییر در ژن های بدن .در این ویدئو فرد مورد نظر از بیوکنزی استفاده میکند برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.monyms.ir مراجعه کنید

 ویدیوهای پیشنهادی