بررسی انواع ارتباط با دیگران (ارتباط عاقلانه)


در ارتباط عاقلانه دو نفر با احترام به یکدیگر، با درک متقابل، با همدلی نسبت به یکدیگر و رعایت حقوق متقابل می توانند رابطه ماندگاری داشته باشند. در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) پر از انواع ارتباط های عاقلانه است و...

 ویدیوهای پیشنهادی