لازانیای رولی را چگونه بپزیم؟


لازانیایی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم، به صورت رولی تهیه می شود و به جز پنیر، هیچ محصول حیوانی دیگری در آن به کارنرفته است. یک لازانیای گیاهی و خوشمزه که نیمی از آن در تابه و نیمی در فر تهیه می شود. دستور پخت آن بسیار ساده است

 ویدیوهای پیشنهادی