حداقل484 شهروند باحملات ائتلاف آمریکا درسوریه کشته شدند


داقل 484 شهروند توسط حملات ائتلاف به رهبری آمریکا از زمان آغاز مبارزه با ISIS داعش کشته. جدید عملیات گزارش حل ذاتی رسمی تلفات انسانی از بمباران هوایی به رهبری آمریکا در سوریه و عراق توسط بیش از یک سوم بالا برده است، تایید 484 کشته شدگان غیر نظامی - در حالی که فعالان ادعا این رقم چند برابر بیشتر است.At least 484 civilians killed by US-led coalition strikes since start of campaign against ISIS A new

 ویدیوهای پیشنهادی