دادگاه نوزده اخلالگر ارزی و میلیون ها دلار گمشده


اولین جلسه محاکمه نوزده متهم اقتصادی که گفته می شود در نظام ارزی ایران اخلال ایجاد کرده بودند امروز برگزار شد. متهمانی غالبا جوان و فاقد سابقه کیفری که مشخص نیست چگونه میلیون ها دلار به آنها تعلق گرفته است.

 ویدیوهای پیشنهادی