آموزش شعبده بازی بهروز کریمی ـ 6


بهروز کریمی ( پریستو ) پدر شعبده بازی ایران و عضو انجمن شعبده بازان بین المللی و بنیان گذار شعبده بازی نوین در ایران . موسسه هنری پریستو اولین و تنها آموزشگاه شعبده بازی در ایران . جهت آموزش 40 بازی رایگان شعبده به این سایت مراجعه نمایید : http://b ...

 ویدیوهای پیشنهادی