آموزش شعبده بازی بهروز کریمی ـ 4


بهروز کریمی ( پریستو پدر شعبده بازی ایران) عضو انجمن شعبده بازان بین المللی و بنیان گذار شعبده بازی نوین در ایران موسسه هنری پریستو اولین و تنها آموزشگاه شعبده بازی در ایران 09121126152 و 09368355454 شعبده بازان معروف : هاری هودینی، دیوید کاپر ...

 ویدیوهای پیشنهادی