نظر گردشگران خارجی درباره ایران - آرتمیس -


در کلیپ زیر نمونه ای از کارهای چاپی کارت آویز را مشاهده میکنید که در هفدهمین کنوانسیون گردشگری با حضور رئیس جمهور برگزار شد

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها