تصاویر سرقت مسلحانه از بانک قزوین


سرقت مسلحانه در قزوین شکست خورد. در همین زمینه، دادستان قزوین گفت: «سرقت مسلحانه از یکی از شعب بانک‌ها در خیابان نواب قزوین انجام شد که با حضور به موقع پلیس ناکام ماند و متهم دستگیر شد.»

 ویدیوهای پیشنهادی