موسیقی سنتی درباره دلار و گرانی ! - یوتیوب ایرانی -


ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به صورت طنزی تلخ منتشر شده را با هم میبینیم ننه ننه ننه کار پکید , درهما دینار پکید دلارارا، یورو وارا ، کارا باری مارا. کارا مارا

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها