زورگیری با شمشیر که در روز روشن ناکام ماند


درگیری چند سارق با سلاح سرد به خودرویی که حامل پول نقد است را در این فیلم می بینید. خودروی مذکور قصد ورود به شرکت را دارد که مورد حمله سارقان قرار می گیرد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها