نظر جالب مرحوم آیت الله هاشمی درباره دوره دوم دولت روحانی


مرحوم آیت الله هاشمی من مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی می تواند ما را به پیشرفت های بیشتری برساند و بسیاری از این سم پاشی ها برای این است که ما به اینجا نرسیم

 ویدیوهای پیشنهادی