حمله مردم به برادر روحانی در روز انتخابات


حسین فریدون برادر حسن روحانی پس از زیارت حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران در صف رای گیری ایستاده بود که دو نفر به اعتراض و انتقاد از وی پرداختند. گفتنی است که برادر رییس جمهور دارای اتهامات بزرگ اقتصادی می باشد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها