الویری: شهردار امروز انتخاب نمی شود - خانه -


الویری رئیس سنی شورای شهر تهران: ساعت 14 امروز از میان آقایان دکتر نجفی، دکتر مهرعلیزاده و خانم دکتر کولایی نامزد نهایی تصدی پست شهرداری تهران انتخاب می شود

 ویدیوهای پیشنهادی