آموزش ساخت جای چتر با بطری نوشابه


در این فیلم آموزشی شما یاد می گیرید که چطور با بطری نوشابه به راحتی یک جای چتر درست کنید (آموزش آبی)

 ویدیوهای پیشنهادی