روایت آیت الله اراکی از واکنش آیت الله شبیری به نامه آیت الله یزدی


آیت الله اراکی در درس اخلاق مدرسۀ معصومیه با بیان اینکه آیت الله یزدی برای مقابله با سوءاستفاده از آیت الله شبیری به ایشان نامه نوشتند روایتی از واکنش این مرجع تقلید به نامه رئیس جامعه مدرسین را تشریح کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی