علت ادامه ندادن مهران احمدی در نقش بهبود در پایتخت 5


تصاویری از صحبت های مهران احمدی در مورد دلایل ادامه ندادن کاراکتر بهبود فریبا در سریال پایتخت را در این ویدئو مشاهده کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی