لحظه ی دردناک بیرون کشیدن اجساد زیر آوار


در این ویدیو لحظه ی تلخ و دردناک بیرون کشیدن اجساد زیر آوار از زلزله کرمانشاه را مشاهده خواهید کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی