برخورد وحشتناک قطار با جمعی از مردم در هند/ بیش از ۵۰ نفر کشته شدند


در تصادف وحشتناک قطار با جمعی از مردم در شهر «ارمیتسار» استان پنجاب هند که در حال نگاه کردن آتش بازی بوده اند؛ بیش از ۵۰ نفر کشته شدند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها