کامران تفتی...زنان در سینما باعث فساد هستند


کامران تفتی بازیگر وفق کشورمان در برنامه رضا رشید پور حضور یافت و صحبت های داغ و صریحی درباره فساد در سینما صحبت کرد او زنان سینما را مقصر اصلی این اتفاق دانست.

 ویدیوهای پیشنهادی