صحبت های داغ و جنجالی محسن افشانی درباره احسان علیخانی


محسن افشانی که در عرصه بازیگری فعالیت میکند در گف و گویی درباره احسان علیخانی و برنامه ماه عسلش صحبت هایی را به طور صریح و رک به زبان اورد.

 ویدیوهای پیشنهادی