صحبت های جالب باران کوثری درباره ی حامد بهداد


باران کوثری در گفت و گوی خود از رابطه ی دوستانه اش با حامد بهداد میگوید و صحبت های بسیار جالبی درباره ی ظاهرش بیان میکند . پیشنهاد میکنم حتما ببینید.

 ویدیوهای پیشنهادی