صحبت های شنیدنی طناز طباطبایی درباره ی باران کوثری


طناز طباطبایی در مصاحبه ی خود صحبت های بسیار جالب و شنیدنی را درباره ی باران کوثری بیان کرد .. باران به من شهامت و شجاعت را یاد داد و...

 ویدیوهای پیشنهادی