صحبت های جالب زن و شوهر مجری از بغل کردن هم دربرنامه زنده


در این ویدیو نیما کرمی و زینب زارع از بغل کردن هم در برنامه ی زنده ی تلویزیونی که براشون حاشیه هایی همراه داشت صحبت هایی را بیان میکنند.

 ویدیوهای پیشنهادی