هدفگذاری؛ مهارت کلیدی برای رسیدن به موفقیت


گفتگوی میلاد صابری با ایوب اسماعیلی و سپنتا سکوتی در خصوص موضوع مهم هدفگذاری است. ویدئو از سری ویدئوهای اچ آر پلاس به تعریف هدفگذاری پرداخته و در مورد راه های ارتقای این مهارت فردی توضیح داده شده است.