تلاش افسر پلیس برای نجات جان راننده


هنگامی که یک افسر پلیس شهر Grandview به نام «Chris Golubski» قصد متوقف کردن یک SUV با وضعیتی مشکوک را داشت، راننده آن فرار را انتخاب کرد. چند ثانیه خودرو واژگون شد و راننده که کمربند ایمنی را نبسته بود، بیرون از وسیله‌نقلیه روی زمین افتاد. پس از آن افسر پلیس با احیای قلبی ریوی (CPR) ‌مصدوم، موفق شد تا جان او را نجات دهد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها