بازداشت جاسوس های اوکراینی در روسیه - گیم باکس -


به نقل از ودوموستی، یکی از دستگیرشدگان، تبعه روسیه و از نیروی‌های نظامی این کشور است که به همراه دوست خود اطلاعات نظامی را به اوکراین منتقل کرده است. به گفته سازمان امنیت روسیه، این افراد اطلاعات طبقه‌بندی شده ناوگان دریای سیاه روسیه را به سرویس‌های ویژه اوکراین انتقال داده‌اند.پرونده‌ای جنایی برای این دو جاسوس به جرم «خیانت» تشکیل شده که به موجب ماده 275 قانون روسیه می‌تواند تا بیست سال زندان را برای آنها در پی داشته باشد.

 ویدیوهای پیشنهادی