آزاده نامداری: روانشناسی انگشت مکیدن کودکان! - آزاده نامداری -


از جمله رفتارهایی که در سنین سه تا چهار سالگی در میان کودکان پدیدار می شود، مکیدن انگشتان دست است که دلایل مختلفی دارد و البته راهکارهای متعددی برای مقابله با آن وجود دارد. این قسمت از برنامه " پدر مادر خوبی باشیم " به بررسی این رفتار می پردازد.

 ویدیوهای پیشنهادی