وقتی دانش آموز درس می دهد


امیرحسین مرادی نیا، دانش آموز کرمانی که با ضربه معلم، مداد در سرش فرو رفته بود، معلمش را بخشیده و خواستار بازگشت او به کلاس درس شده است. منبع: صبح کویر

 ویدیوهای پیشنهادی