سوادآموزی 700 هزار نفر در کشور هدفگذاری شده است - اخبار یی -


علی باقرزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای سالانه سیاست های سوادآموزی، تصریح کرد: امسال سوادآموزی 700 هزار نفر برنامه ریزی شده که از این میزان 300 هزار نفر بی سواد مطلق هستند. وی با بیان اینکه بخشی از سوادآموزی مربوط به اتباع خارجی است، متذکر شد: سوادآموزی 20 هزار نفر زیر 19 سال و سوادآموزی 350 نفر ناشنوا و نابینا نیز در برنامه های امسال پیش بینی شده است.

 ویدیوهای پیشنهادی