چرا نواختن ساز برای مغز شما مفید است؟


آشکارترین تفاوت بین شنیدن ‫موسیقی و نواختن آن را در این ویدیو ببینید...

 ویدیوهای پیشنهادی