روحانی: محیط مدرسه ما محیط اخلاق و ادب باشد - اخبار یی -


بخشی از صحبت های آقای روحانی به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی: در باید در محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل کنیم و به فکر دیگران احترام بگذاریم.

 ویدیوهای پیشنهادی