واکنش مجری تلویزیون به ماشین حمید استیلی و عکس جالب یک نماینده


رضا رفیع مجری برنامه «منبع موثق» به نحوه ورود حمید استیلی به سازمان صدا و سیما و عکس جالب یک نماینده مجلس واکنش نشان داد.

 ویدیوهای پیشنهادی