لحظه برخورد ماشین با دو عابر پیاده در بلاروس


لحظه برخورد ماشین با دو عابر پیاده در بلاروس که بعلت سر خوردن ماشین و عدم توانایی کنترل توسط راننده این اتفاق افتاده . پسر عابر صدمه ای ندید ....

 ویدیوهای پیشنهادی