ساخت بالگردبا بطری نوشابه!


در این فیلم آموزش ساخت بالگردباکمک بطری نوشابه و نِی را مشاهده می‌کنیم.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها