وزارت دادگستری لایحه ای برای جلوگیری از فساد مالی به مجلس می‌فرستد - اخبار یی -


سرپرست امور مجلس در وزارت دادگستری گفت: لایحه مدیریت تعارض منابع مالی می‌تواند از بسیاری از فساد های مالی جلوگیری کند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها