نجات معجزه آسای راننده پراید


اتوبان قدیم قم - تهران.روبروی شهرک صنعتی شکوهیه - بهشت معصومه- کامیون جلوئی قیچی میکنه و کامیون عقبی نمی تونه کنترل کنه - و پراید هم بین دو کامیون گیر میکنهراننده پراید ایرج اجلی بدلکار سینما و تلویزیون است که به خواست خدا زنده می مونه راننده, معجزه, ...