فروش آپارتمان در نیاوران ۲۸۰ و ۲۵۰ متر ۳ خوابه


فوق العاده ویو ابدی بی نظیر ۳ خواب مستر كلید نخورده مشاعات فول ۲ پاركینگ --------- ۲۲۸۳۲۰۰۴ خانم یوسفی