تعقیب گریز ، تصادف ، تیراندازی پلیس برای متوقف کردن خودروی تبهکاران


ماموران پلیس برای متوقف کردن خودروی تبهکاران از شیوه عجیبی استفاده کردند ... متن کامل خبر در => http://www.nikru.ir/19250-1.html

 ویدیوهای پیشنهادی