مستندجالب و دیدنی «غیررسمی» دیدار با رهبری قسمت 2


یکی از برنامه‌های مستمر رهبر انقلاب که از سالهای گذشته برقرار بوده، برگزاری جلسات گوناگون با طیف‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است و به تازگی، یک مستند غیر رسمی از این جلسات ساخته و پخش شده است.