دیدار صمیمانه رهبرانقلاب باهنرمندان


دیدار رهبرانقلاب با هنرمندان(کارگردانان) دیدار هایی که سالهاست صمیمانه و چالشی هست منتهی ما خبر از چالش منتقدین در حضور رهبر انقلاب نداشتیم ما را در کانال منتظران ظهور دنبال کنید @kanal_montazeran_zohoor

 ویدیوهای پیشنهادی