قدردانی از تیم آیدیا به عنوان فناور برتر جشنواره ابوریحان بیرونی


در بیست و یکمین جشنواره ابوریحان بیرونی از شرکت "توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر" و "آیدیا - دستیار هوشمند(اپلیکیشن) مدیریت بر کنترل دیابت" به عنوان فناور برتر سال 1399 در تاریخ دوم دی ماه 99 تجلیل و قدردانی شد. شعار این دوره از جشنواره "شکست کرونا در سایه پژوهش" بود، که از این رو شناسایی و تجلیل از نام آوران و نخبگان عرصه پژوهش به خصوص در زمینه مقابله با کرونا انجام و از برگزیدگان قدردانی شد.

 ویدیوهای پیشنهادی