گوش‌بری بعد از تصادف


کمتر از یک هفته پیش، دو نفر با هم تصادف کردند، دعوایشان شد، و یکی گوش دیگری را برید. روایت شاکی و افسر پرونده این ماجرای خشن را ببینید.

 ویدیوهای پیشنهادی