آموزش 0 تا 100 تعیین ظرفیت دستگاه تصفیه آب صنعتی????


محاسبه 100% تضمینی ظرفیت دستگاه‌های آب شیرین کن صنعتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از معضلات کشاورزان عزیز در خصوص خرید دستگاه آب شیرین کن این است که چون میزان آب دهی چاهشان را بر اساس سایز لوله و به لیتر بر ثانیه نمی‌دانند برای آنها سخت است که دستگاه آب شیرین کن را بر اساس متر مکعب در شبانه روزانتخاب کنند.انجام این تبدیل واحد دشوار نیست. برطور مثال اگر سایز لوله چاهی 2 اینچ باشد، 4 لیتر بر ثانیه میزان آب دهی آن چاه است. پس اگر برای این که دستگاه آب شیرین کن جهت چاه ذکر شده بخواهیم نصب کنیم.چاهی که سایز لوله‌ی آن 63 است لازم است که میزان آب دهی لوله ذکر شده را که همان 4 متر بر ثانیه بود، از واحد متر بر ثانیه به متر مکعب در شبانه روز تبدیل کنیم. 4 ضرب در 60 ثانیه (هر یک دقیقه 60 ثانیه است) حاصل را ضرب در 60 دقیقه (هر یک ساعت 60 دقیقه است) حاصل جدید را در 24 ( هر یک شبانه روز 24 ساعت است) ضرب می‌کنیم جواب حدودا عدد 345 متر مکعب در شبانه روز (345000 لیتر در شبانه روز) بدست می‌آید، اکنون برای عدد 345 متر مکعب در شبانه روز می‌خواهیم یک دستگاه آب شیرین کن انتخاب کنیم.از آنجایی که همه‌ی دستگاه‌های آب شیرین کن دارای پساب می‌باشند یا به عبارتی دیگر دستگاه آب شیرین کنی وجود ندارد ک پساب نداشته باشد. ما بین 50 تا 90 درصد می‌توانیم از دستگاه آب شیرین کن بازدهی بگیریم. بطور مثال در رنج معمولی اگر که دستگاه آب شیرین کن بخواهیم نصب کنیم. 345 متر مکعب با 70 درصد بازدهی (که البته 70% بازدهی که بازدهی خیلی خوبی است) ریکاوری کنیم، حاصل 241 متر مکعب در شبانه روز می‌شود،که می‌توان دستگاه 200 متر مکعبی یا 250 متر مکعب در شبانه روز را انتخاب کنیم. به همین روش لوله‌ی 2/1و2 تقریبا 7 لیتر بر ثانیه میزان آبدهی آن است، لوله 3 اینچ 9 لیتر بر ثانیه و لوله‌ی 4 اینچ هم 14 لیتر بر ثانیه آبدهی دارد، که می‌توانید با محاسبه‌ی همین مقادیر، جهت انتخاب دستگاه آب شیرین کن خودتان اقدام کنید.با آرزوی موفقیت برای شما .خدانگهدار

 ویدیوهای پیشنهادی