مهندس محمد شهری فریمانی - plc , s7-300 , HW Config


آموزش پیکربندی سخت افزار PLC های سری S7 - 300 در محیط نرم افزار Simatic Manager توسط مهندس محمد شهری فریمانی