نماهنگ ای وای مادر به مناسبت فاطمیه


دیشب تا صبح گریه کردی گریه کردی گریه کردی ، من هم با تو گریه کردم گریه کردم گریه کردم ،ای وای مادر وای مادر وای مادر با نوای حاج محمود کریمی

 ویدیوهای پیشنهادی