"اوسین بولت" :میخواهم شکست ناپذیر باشم - گرامافون -


اوسین بولت، دونده بنام جامائیکایی که به زودی به رقابت های حرفه‌ای پایان داده و بازنشسته خواهد شد، می گوید می خواهد پس از بازنشستگی به عنوان مردی در خاطره ها سپرده شود که «شکست ناپذیر» و «غیرقابل توقف» بوده است.

 ویدیوهای پیشنهادی