شبیه‌سازی حرکت انسان‌ها توسط ربات DURUS با کفش های کتانی


این ربات جدید که DURUS نام دارد، به خوبی مانند انسان راه می‌رود. دوروس ابتدا پاشنه‌ی پا را روی زمین قرار می‌دهد و پس از قرار دادن کامل پا روی زمین، از پنجه‌ها برای حرکت رو به جلو استفاده می‌کند. تیم تحقیقاتی برای بهبود هرچه بهتر این شبیه‌سازی، انحنایی را در پاهای این ربات تعبیه کردند. متن کامل خبر در پولادین : www.puladin.ir

 ویدیوهای پیشنهادی