سوله سبک و ارزان - 22220266-021


انواع سوله سبک و ارزان از جمله مهم ترین و پر مخاطب ترین سازه های فلزی هستند که در صنعت سوله سازی مورد استفاده قرار می گیرند. این سازه های فلزی از ورق های فولادی در قطرهای مختلف ساخته می شوند. ساخت و استفاده از سوله سبک و ارزان گرفته تا سوله نیمه سنگین تیر ورقی ، در ایران قدمت زیادی دارد. بانک سوله ایران - 22220266-021 d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/